[{"make":"35","make_name":"Jeep"},{"make":"26","make_name":"Ford"},{"make":"63","make_name":"Subaru"},{"make":"14","make_name":"Chevrolet"},{"make":"21","make_name":"Dodge"},{"make":"29","make_name":"Honda"},{"make":"55","make_name":"Pontiac"},{"make":"73","make_name":"Harley-Davidson"},{"make":"1002","make_name":"RAM"},{"make":"56","make_name":"Porsche"},{"make":"65","make_name":"Toyota"},{"make":"28","make_name":"GMC"},{"make":"48","make_name":"Mitsubishi"},{"make":"1","make_name":"Acura"},{"make":"13","make_name":"Cadillac"},{"make":"44","make_name":"Mazda"},{"make":"137","make_name":"WOLF PACK GOLD 22"},{"make":"67","make_name":"Volkswagen"},{"make":"10","make_name":"BMW"}]
2013 Ram 1500 4WD Crew Cab 149" Laramie Longhorn Edition
$18,999

2013 Ram 1500 4WD Crew Cab 149" Laramie Longhorn Edition

ID 663142 1C6RR7WT0DS663142 140,909 miles
0