[{"make":"35","make_name":"Jeep"},{"make":"26","make_name":"Ford"},{"make":"63","make_name":"Subaru"},{"make":"14","make_name":"Chevrolet"},{"make":"21","make_name":"Dodge"},{"make":"29","make_name":"Honda"},{"make":"55","make_name":"Pontiac"},{"make":"73","make_name":"Harley-Davidson"},{"make":"1002","make_name":"RAM"},{"make":"56","make_name":"Porsche"},{"make":"65","make_name":"Toyota"},{"make":"28","make_name":"GMC"},{"make":"48","make_name":"Mitsubishi"},{"make":"1","make_name":"Acura"},{"make":"13","make_name":"Cadillac"},{"make":"44","make_name":"Mazda"},{"make":"137","make_name":"WOLF PACK GOLD 22"},{"make":"67","make_name":"Volkswagen"},{"make":"10","make_name":"BMW"}]
2008 Acura MDX 4WD 4dr Tech Pkg
$7,499

2008 Acura MDX 4WD 4dr Tech Pkg

ID 534003 2HNYD28378H534003 148,851 miles
0